درباره ما

چالش‌های نوآوری رقابتی در بازه زمانی مشخص جهت دریافت پاسخی فناورانه برای مسئله‌ای مشخص است. اینوتن (InnoTEN) به‌عنوان یکی از برنامه‎های ستاد توسعه فناوری نانو متولی اجرای چالش‎های نوآوری است. مجموعه اینوتن ازطریق کارگزاران خود اقدام به شناسایی نیازها و مسأله‌های شرکت‎های صنعتی کرده و پس از ارزیابی‌های مختلف در صورتی‌که پاسخی آماده برای آن شناسایی نشد اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری مسابقه می‌کند. 

فرایند برگزاری چالش

تعریف مساله چالش برمبنای تقاضای صنعتی موجود

اطلاع رسانی از طریق سایت‌ها و خبرگزاری‌ها،‌ شبکه اجتماعی، خبرنامه‌های ایمیلی و پیامکی و چاپ پوستر

دریافت طرح‌های شرکت‌کنندگان از طریق سامانه آنلاین ثبت نام

ارزیابی طرح‌های طی دو مرحله ارزیابی اولیه و داوری حضوری

داوری طرح‌ها طبق طرح آزمون ارائه شده، ارزیابی تولید نمونه در حضور نمایندگان واحد نانومقیاس

هدایت راهبردی طرح‌ها تا رسیدن به نمونه اولیه، اعطای تسهیلات و حمایت‌ها از تامین هزینه‌ها و مواد اولیه تا برگزاری جلسات آموزشی و یا بازدید‌ها