سرمایه گذاری بر طرح های ساخت غشای نانویی آب شیرین کن

 

شرکت در برنامه شتابدهی شرکت صنتا جهت سرمایه‌‌گذاری بر طرح‌‌های برتر “ساخت غشای نانویی آب شیرین‌‌کن”
شرکت راهبر سیستم دانش(رسد) به عنوان مجری این رویداد، با هدف دستیابی به راهکار اجرایی و مبتنی بر فناوری نانو جهت تصفیه آب شور برای کاربرد در مصارف کشاورزی، چالش “ساخت غشای نانویی آب شیرین‌کن” را برگزار می‌نماید.
تیم‌های برتر این چالش مشمول حمایت ورود به فرایند شتابدهی شرکت صنایع نانوتک آینده(صنتا) قرار خواهند گرفت. این حمایت بسته به نیاز فناوران برگزیده جهت توسعه فناوری و محصول شامل موارد زیر می‌باشد:
1) دریافت سرمایه‌گذاری توسعه محصول و فناوری تا 10 میلیارد ریال.
2) تامین زیرساخت‌‌های تجاری‌‌سازی شامل محل استقرار تیم اجرایی، مشاوره و مربی‌گری، خط تولید و غیره.

⌛️ مهلت ارسال پروپوزال: 5 اسفند 1399
🔗 دریافت اطلاعات تکمیلی و ارسال
پروپوزال: https://rsd.co.ir
☎️ شماره تماس: 66560727-021