غشای نانوساختار تبادل کاتیون

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

این چالش در جریان است.

یکی از مهم­ترین قطعات در پیل‌های سوختی، پیل‌های الکترولیز و ژنراتورهای هیدروژن، «غشاء تبادل یونی» است. امروزه رایج‌ترین استفاده صنعتی این نوع غشاء، در پیل‌های الکترولیز آب نمک برای تولید گاز کلر است. غشای تبادل یونی در این فرآیند نقش محوری دارد و خاصیت تراوایی آن برای یون سدیم، امکان جداسازی گاز کلر را فراهم می­سازد. در حال حاضر با وجود مصرف بالای این غشاء در داخل کشور در صنعت پتروشیمی و واحد کلر آلکالی، تامین آن از طریق واردات انجام می­پذیرد. از این رو تولید این محصول در داخل کشور جهت جلوگیری از خروج ارز و رفع مشکلات واردات به­­دلیل موانع تحریمی، بسیار حائز اهمیت است.

موضوع این چالش، ساخت غشاء تبادل یون‌های مثبت (کاتیون‌ها) در داخل کشور، مبتنی بر استانداردهای فنی و الزامات تولید اقتصادی می­باشد.

هدف محوری و ملاحظات فنی چالش

زمان‌بندی مراحل

دریافت طرح‌های مفهومی، غربال و داوری (مرحله اول)

خرداد ۱۴۰۰

ثبت نام در سایت و ارسال طرح

در این مرحله، شرکت‌کنندگان می‌بایست حداکثر تا 21 خرداد ماه، طرح مفهومی خود را در چارچوبی که در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، مدون و سپس از طریق سامانه به صورت آنلاین ثبت نمایند.

مرداد ۱۴۰۰

ارزیابی طرح‌ها و داوری مرحله اول

در پایان مرحله اول طرح‌های دریافتی در کمیته داوران ارزیابی شده و در نهایت، شرکت‌کنندگان برتر (اعم از فرد یا گروه) جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی از طرح خود وارد مرحله دوم چالش خواهند شد.

فرآیند شتابدهی و ساخت نمونه (مرحله دوم)

شهریور و مهر ۱۴۰۰

ساخت نمونه اولیه و تکمیل مستندات

برگزیدگان مرحله نخست، سه ماه فرصت خواهند داشت تا ضمن تکمیل مستندات فنی و اقتصادی طرح خود، ‌یک «نمونه آزمایشگاهی» مطابق با طرح اولیه خود را طی مرحله دوم ارائه نمایند.

بهمن ۱۴۰۰

داوری نهایی و اعلام طرح برتر

در پایان مرحله دوم جهت انتخاب طرح برتر، مستندات فنی و اقتصادی و نیز نمونه‌ آزمایشگاهی ارائه شده از سوی هر شرکت‌کننده توسط هیات داوران ارزیابی و برنده نهایی معرفی می‌شود.

جوایز

مرحله اول

۱۵ میلیون تومان

7/5 میلیون تومان گرنت تولید نمونه محصول

7/5  میلیون تومان گرنت آزمایشگاهی

مرحله دوم

۲۳ میلیون تومان

13 میلیون تومان جایزه نقدی برای تیم اول

 10 میلیون تومان جایزه نقدی برای تیم دوم

حامیان

اخبار مرتبط