خدمات اینوتن به متقاضیان

خدمات اینوتن به فناوران

برنامه چالش‌های فناوری و نوآوری

اینوتن

مجموعه اینوتن ازطریق کارگزاران خود اقدام به شناسایی نیازها و مسأله‌های شرکت های صنعتی کرده و پس از ارزیابی‌های مختلف در صورتی‌که پاسخی آماده برای آن شناسایی نشد اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری مسابقه می‌کند.

چالش‌های نوآوری رقابتی در بازه زمانی مشخص جهت دریافت پاسخی فناورانه برای مسئله‌ای مشخص است. اینوتن InnoTEN به‌عنوان یکی از برنامه‌های شبکه تبادل فناوری متولی اجرای چالش های نوآوری است.

روند اجرائی برنامه چالش های فناوری و نوآوری

1. تعریف مسئله

تعریف مسئله چالش بر مبنای تقاضای صنعتی موجود

2. اطلاع رسانی

اطلاع رسانی از طریق سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های اجتماعی، خبرنامه‌ ایمیلی و…

3. دریافت طرح

دریافت طرح‌های ثبت نام کنندگان از طریق سامانه ثبت نام آنلاین

4. ارزیابی طرح‌ها

ارزیابی طرح‌ها طی دو مرحله:
۱. ارزیابی اولیه
۲. داوری حضوری

5. تولید نمونه

هدایت راهبری طرح‌ها تا رسیدن به نمونه اولیه، اعطای تسهیلات و تامین هزینه‌ها تا برگزاری جلسات آموزشی و بازدیدها

6. ارزیابی نمونه‌ها

داوری نمونه‌ها طبق طرح آزمون ارائه شده

آمار چالش‌ها

چالش های برگزار شده توسط برنامه چالش های فناوری و نوآوری (innoTEN) در تمامی حوزه های صنعتی از قبیل کشاورزی؛ صنایع غذایی؛ نفت؛ گاز و پتروشیمی؛ خودرو و… اجرا می شود.

23
فناوری‌های اثبات شده
24
چالش‌های در جریان
191
طرح‌های برگزیده برای ساخت نمونه
1874
کل طرح‌های دریافتی
17
چالش‌‌های در حال ارزیابی
70
فراخوان منتشر شده

متقاضیان برنامه چالش

حامیان برنامه چالش

همکاران برنامه چالش