nanoTEN

برنامه چالش های فناوری و نوآوری InnoTEN

چالش‌های نوآوری رقابتی در بازه زمانی مشـــــخص جهت دریافت پاســـخی فـــــــناورانه برای مسئله‌ای مشخص است. اینوتن InnoTEN به‌عنوان یکی از برنامه‎ های شبکه تبادل فناوری متولی اجرای چالش‎ های نوآوری است. مجموعه اینوتن ازطریق کارگزاران خود اقدام به شناسایی نیازها و مسأله‌های شرکت‎ های صنعتی کرده و پس از ارزیابی‌های مختلف در صورتی‌که پاسخی آماده برای آن شناسایی نشد اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری مسابقه می‌کند.

حمایت از فناوران

حل کنندگان چالش های صنعتی

حمایت از متقاضیان

آورندگان چالش‎ های صنعتی

چالش ها

Challenges

آخرین اخبار

Latest News
Executive process of Technology and lnnovation Challenges

روند اجرائی برنامه چالش های فناوری و نوآوری

innoten-icon-st-07

تعریف مسئله

تعرفی مسئله چالش بر مبنای تقاضای صنعتی موجود

innoten-icon-st-0101

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی از طریق سایت ها، خبرگزاری ها، شبکه های اجتماعی، خبرنامه های ایمیلی و پیامکی و چاپ پوستر

innoten-icon-st-03

دریافت طرح

دریافت طرح های ثبت نام کنندگان از طریق سامانه ثبت نام آنلاین

innoten-icon-st-04

ارزیابی طرح ها

ارزیابی طرح ها طی دو مرحله ارزیابی اولیه و داوری حضوری

innoten-icon-st-05

تولید نمونه

هدایت راهبری طرح ها تا رسیدن به نمونه اولیه، اعطای تسهیلات و حمایت ها از تامین هزینه ها و مواد اولیه تا برگزاری جلسات آموزشی و بازدیدها

innoten-icon-st-06

ارزیابی نمونه ها

داوری نمونه ها طبق طرح آزمون ارائه شده، ارزیابی نمونه در حضور نمایندگان واحد نانو مقیاس

16+

چالش های موفق پایان یافته

در سال 1400

1741+

طرح های ارائه و غربال شده

تا کنون

36

چالش های در جریان

در سال 1400

62+

فراخوان منتشر شده

تا کنون

برنامه چالش های فناوری و نوآوری

آمار چالش ها

Statistics

چالش های برگزار شده توسط برنامه چالش های فناوری و نوآوری (innoTEN) در تمامی حوزه های صنعتی از قبیل کشاورزی؛ صنایع غذایی؛ نفت؛ گاز و پتروشیمی؛ خودرو و… اجرا می شود.

همراهان برنامه چالش

متقاضیان چالش