nanoTEN

برنامه چالش های فناوری و نوآوری InnoTEN

چالش‌های نوآوری رقابتی در بازه زمانی مشـــــخص جهت دریافت پاســـخی فـــــــناورانه برای مسئله‌ای مشخص است. اینوتن InnoTEN به‌عنوان یکی از برنامه‎ های شبکه تبادل فناوری متولی اجرای چالش‎ های نوآوری است. مجموعه اینوتن ازطریق کارگزاران خود اقدام به شناسایی نیازها و مسأله‌های شرکت‎ های صنعتی کرده و پس از ارزیابی‌های مختلف در صورتی‌که پاسخی آماده برای آن شناسایی نشد اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری مسابقه می‌کند.

حمایت از فناوران

حل کنندگان چالش های صنعتی

حمایت از متقاضیان

آورندگان چالش‎ های صنعتی

قبل
بعدی

Challenges of registering

چالش های در حال ثبت نام

چالش ها

Challenges

آخرین اخبار

Latest News
Executive process of Technology and lnnovation Challenges

روند اجرائی برنامه چالش های فناوری و نوآوری

innoten-icon-st-07

تعریف مسئله

تعرفی مسئله چالش بر مبنای تقاضای صنعتی موجود

innoten-icon-st-0101

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی از طریق سایت ها، خبرگزاری ها، شبکه های اجتماعی، خبرنامه های ایمیلی و پیامکی و چاپ پوستر

innoten-icon-st-03

دریافت طرح

دریافت طرح های ثبت نام کنندگان از طریق سامانه ثبت نام آنلاین

innoten-icon-st-04

ارزیابی طرح ها

ارزیابی طرح ها طی دو مرحله ارزیابی اولیه و داوری حضوری

innoten-icon-st-05

تولید نمونه

هدایت راهبری طرح ها تا رسیدن به نمونه اولیه، اعطای تسهیلات و حمایت ها از تامین هزینه ها و مواد اولیه تا برگزاری جلسات آموزشی و بازدیدها

innoten-icon-st-06

ارزیابی نمونه ها

داوری نمونه ها طبق طرح آزمون ارائه شده، ارزیابی نمونه در حضور نمایندگان واحد نانو مقیاس

16+

چالش های موفق پایان یافته

تاکنون

1754+

طرح های ارائه و غربال شده

تا کنون

32

چالش های در جریان

تاکنون

67+

فراخوان منتشر شده

تا کنون

برنامه چالش های فناوری و نوآوری

آمار چالش ها

Statistics

چالش های برگزار شده توسط برنامه چالش های فناوری و نوآوری (innoTEN) در تمامی حوزه های صنعتی از قبیل کشاورزی؛ صنایع غذایی؛ نفت؛ گاز و پتروشیمی؛ خودرو و… اجرا می شود.

Companions of the innoTEN

همراهان برنامه چالش