کمی درباره ما

حمایت های برنامه چالش های فناوری و نوآوری

خدمات اینوتن به متقاضیان

  • همکاری در شناسایی نیاز/ مسئله مورد نظر
  • کمک به فرموله کردن نیاز و تبدیل آن به عنوانی مناسب جهت انتشار
  • شناسایی آزمون‌های مرتبط جهت اثبات فناوری
  • معرفی تیم/فرد برنده جهت رفع نیاز صنعتی
  • امکان برگزاری طوفان فکری

خدمات اینوتن به فناوران

  • ارائه گرنت نقدی به منظور انجام ساخت نمونه
  • ارائه گرنت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی جهت اثبات فناوری
  • تسهیل فرآیند تست نمونه ساخته شده در محیط صنعتی
  • امکان حضور تیم‌های برتر در شتابدهنده‌های تخصصی
  • امکان معرفی تیم‌های برتر به سرمایه گذاران

w-about-us2-min

درباره چالش‌های فناوری و نوآوری

یکی از ابزارهای شبکه تبادل فناوری برنامه چالش‌های فناورانه و نوآورانه با برند اینوتن است. اینوتن از مفهوم نوآوری باز جهت انجام پروژه‌های خود استفاده می‌کند. یکی از مزایای نوآوری باز دسترسی سریع به فناوران یا متقاضیان بوده که این مورد از طریق برگزاری رویدادهای بهم رسانی فناوری امکان‌پذیر است.

در این برنامه، برای نیاز متقاضی صنعتی که در حال حاضر برای آن فناوری آماده وجود ندارد و یا ظرفیت فناوری‌های موجود پاسخگوی نیاز آن‌ها نیست، فراخوانی با هدف شناسایی فناور برگزار می‌گردد. فناواران برگزیده با اعطای حمایت‌های مختلف از قبیل تسهیلات مالی و مشاوره‌های تخصصی محصول خود را توسعه داده و اقدام به رفع نیاز صنعت می‌کنند.

ما را بهتر بشناسید

تیم ما

نیکو طهرانی

کارشناس برنامه چالش

کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی

دکتر حکیمه داودی

حکیمه داودی

کارشناس برنامه چالش

دکتری فیزیولوژی گیاهی

هادی حسینی

مدیر برنامه چالش

دکتری مدیریت تکنولوژی